czw., 21/11/2013 - 09:48

W dniach 17 i 18 listopada br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w spotkaniu „Oceny nauki” zorganizowanym przez Polską Akademię Umiejętności w ramach nowej serii „Debaty o nauce”. Spotkanie odbyło się w Tomaszowicach koło Krakowa. W debacie wzięli udział m.in. prezes i wiceprezesi PAU prof. Andrzej Białas, prof. Andrzej Borowski i prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, prezes, były prezes i wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, prof. Maciej Grabski i prof. Włodzimierz Bolecki, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów prof. Antoni Tajduś, przedstawiciele KEJN oraz grono profesorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W ramach debaty dyskutowano o sposobach oceny jednostek i czasopism naukowych, a także samych naukowców. Dyskutowano także możliwości alternatywnych podejść do procesu oceny wniosków w NCN. Prof. Jajszczyk przedstawił uczestnikom spotkania sposoby oceny wniosków zgłaszanych do Narodowego Centrum Nauki, w tym podejście do oceny wykonawców i ich dorobku.