czw., 16/01/2014 - 11:49

Z uwagi na trwające prace techniczne nad modułem raportowym w systemie OSF uprzejmie prosimy o wstrzymanie się ze sporządzaniem raportów rocznych (za rok 2013) oraz raportów końcowych z realizacji projektów finansowanych w ramach konkursów rozstrzygniętych przez NCN. Przybliżony czas zakończenia prac nad modułem raportowym to luty 2014 roku. Informacja o możliwości składania raportów w systemie OSF zostanie zamieszczona na stronie internetowej NCN.

Równocześnie informujemy, że terminy  złożenia raportów końcowych zostaną przedłużone w przypadku tych projektów, w których  z powyższych przyczyn technicznych niemożliwe było terminowe dopełnienie tego obowiązku.

Przypominamy, że raporty dla projektów przejętych przez NCN z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkursy od 30 do 40 włącznie) należy składać na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem terminów wskazanych w umowach o realizację projektów.