czw., 16/01/2014 - 11:50

Informujemy, że w systemie OSF udostępniona została możliwość wygenerowania umów o realizację i finansowanie projektów badawczych dla konkursów ogłoszonych 15 marca 2013 r. tj. OPUS 5, SONATA 5 i PRELUDIUM 5.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że przed wydrukiem umowy konieczne jest uzupełnienie w języku polskim informacji dotyczących planu badań oraz wykazu aparatury naukowo-badawczej planowanej do zakupienia lub wytworzenia. Powyższe informacje stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 4 do umowy.

Informacje można uzupełnić po utworzeniu umowy w systemie, edytując odpowiednio sekcje:

  1. Plan badań – należy uzupełnić wyłącznie poszczególne pozycje „nazwa zadania badawczego w j. polskim”,
  2. Planowana aparatura do umowy – należy uzupełnić wyłącznie poszczególne pozycje „nazwa aparatury w j. polskim”.

Pozostałe informacje wprowadzone zostają automatycznie na podstawie danych podanych we wniosku o finansowanie projektu.

Przypominamy, że projekt umowy w czterech kopiach należy dostarczyć do NCN w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania decyzji o finansowaniu projektu, lub, w przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania decyzji po promesie finansowania.