pon., 20/01/2014 - 10:49

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych ogłoszonym w ramach konsorcjum Infect-Era.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Ocena patogenności drobnoustrojów oraz roli flory bakteryjnej w homeostazie. Wpływ mikroorganizmów i probiotyków na zapobieganie lub leczenie infekcji (Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections);
 • Rozwój nowych technik badań wstępnych faz infekcji (Development and application of new techniques to investigate the initial  steps of the infection process).

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące:

 • HIV/AIDS
 • żółtaczki zakaźnej typu B i C
 • malarii
 • gruźlicy.

Do konkursu należy zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech, ale nie więcej niż sześciu spośród wymienionych krajów:

 • Austrii
 • Belgii
 • Francji
 • Hiszpanii
 • Indii
 • Izraela
 • Niemiec
 • Polski
 • Portugalii
 • Rumunii
 • Szwecji
 • Węgier.

Sposób i termin składania wniosków

Na projekty badawcze finansowane przez NCN Rada Narodowego Centrum Nauki przeznaczyła budżet w wysokości 500 tys. EUR. 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu należy złożyć skrócony opis projektu, tzw. pre-proposal, w drugim etapie pełny opis projektu, tzw. full proposal.  Termin składania wniosków typu pre-proposals upływa 2 kwietnia 2014 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wnioski należy składać za pomocą systemu elektronicznego dostępnego tutaj.

Dokumentacja konkursowa:

Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do przesłania tabeli zawierającej szczegółowy budżet projektu do 2 kwietnia 2014 r. na adres:  marcin.liana@ncn.gov.pl.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partnering Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Kontakt