czw., 21/01/2016 - 07:44

Wartość projektów finansowanych przez Centrum, dla których konieczne jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.), została określona przez Radę Narodowego Centrum Nauki w drodze uchwały nr 101/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Rada Centrum ustaliła wysokość całkowitej wartości poszczególnych projektów badawczych na poziomie 3 000 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania.