czw., 24/03/2016 - 14:29

Mając na uwadze zapewnienie badaniom naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki zgodności z wysokimi standardami etycznymi oraz wsparcie badaczy przy rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań, Rada NCN przygotowała zalecenia dotyczące badań z udziałem ludzi.