czw., 07/04/2016 - 14:21

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie ERA-CAPS z obszaru biologii molekularnej roślin, który zostanie ogłoszony 23 czerwca 2016 r. Termin zgłaszania wniosków skróconych upływa 26 września 2016 r.Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • bezpieczeństwo żywności i żywienia,
  • zboża  nieprzeznaczone do spożycia (energetyczne),
  • adaptacja do zmian klimatycznych,
  • stres biotyczny/abiotyczny.

Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów (przynajmniej 2 należących do sieci ERA-CAPS). Przewidywany czas trwania zgłaszanych projektów to 3 lata.

Kraje uczestniczące w konkursie ERA-CAPS: Belgia, Niemcy, Polska, Portugalia*, Serbia, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

*Udział Portugalii zostanie potwierdzony w najbliższym czasie. 

Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy również do skorzystania z narzędzia służącego do wyszukiwania partnerów do realizacji projektu.

Szczegółowe informacje

Kontakt:

dr Magdalena Kowalczyk, tel. 12 341 9160,

dr Malwina Gębalska, tel. 12 341 9017.