pon., 18/04/2016 - 15:55

W nawiązaniu do deklaracji premiera Jarosława Gowina, zgodnie z którą rozwój humanistyki stanowi jeden z priorytetów w działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki otrzyma od MNiSW dodatkowe 17 mln zł na finansowanie projektów z zakresu nauk humanistycznych.

Rada NCN postanowiła przeznaczyć te środki na zwiększenie finansowania w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w konkursach ogłoszonych w 2015, a rozstrzygniętych w 2016 roku. Budżet konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 zostanie w związku z tym powiększony o 5 mln zł. W konkursie FUGA 5 do rozdysponowania będzie o 10 mln zł więcej, natomiast budżet konkursu ETIUDA 4 zostanie zasilony 2 mln zł. Dodatkowe środki finansowe pozwolą w znacznym stopniu podwyższyć wskaźnik sukcesu.