wt., 19/04/2016 - 09:39

Już za miesiąc, 11 i 12 maja, odbędzie się czwarta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Tym razem ze swoją coroczną inicjatywą NCN zawita do Olsztyna. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Główną część Dni NCN w Olsztynie będą stanowić trzy rodzaje warsztatów tematycznych prowadzonych przez pracowników Centrum. Podobnie jak rok temu pracownicy uczelni będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Jednodniowe szkolenia zostaną przeprowadzone w czterech niewielkich grupach, co umożliwi zadawanie pytań i aktywną dyskusję. W programie uwzględniono zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku od strony formalnej oraz realizacją projektu badawczego: sporządzaniem raportów okresowych i końcowych, rozliczaniem i zamykaniem projektu badawczego. Te szkolenia poprowadzą specjaliści NCN bezpośrednio zaangażowani w obsługę wniosków konkursowych i projektów badawczych, a także kontrolę realizacji projektów.

Podobnie jak w poprzednich latach, choć tym razem w formie warsztatowej, odbędą się spotkania dla badaczy planujących składanie wniosków w konkursach organizowanych przez NCN. W trakcie spotkań koordynatorzy dyscyplin przedstawią aktualną ofertę konkursową Centrum oraz wyjaśnią wątpliwości, pojawiające się podczas przygotowywania wniosków. Uczestnicy szkolenia poznają m.in. cykl życia wniosku, od pomysłu do podpisania umowy, wraz z prowadzącymi przeanalizują dokumenty konkursowe i wymagania formalne, a także będą mieli okazję przećwiczyć nabyte umiejętności podczas samodzielnej pracy nad wybranymi elementami wniosku o finansowanie badań. Warsztaty dla wnioskodawców potrwają dwa dni.

Nowością w programie Dni NCN są warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych. Spotkanie jest skierowane do bardziej doświadczonych naukowców. Tematyka warsztatów obejmie podstawowe informacje na temat istoty procesu peer review, analizę dokumentów i wymagań konkursowych NCN, zasady sporządzania ocen wniosków oraz część praktyczną, w której uczestnicy samodzielnie ocenią przykładowe wnioski o finansowanie projektów badawczych. W trakcie poza koordynatorami dyscyplin obecni będą również członkowie Rady NCN.

Jak co roku, jednym z punktów programu Dni będzie również posiedzenie Rady NCN. Kolejnym nowym elementem wydarzenia jest natomiast spotkanie podsumowujące, podczas którego rektorzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki wypowiedzą się na temat roli grantów w kształtowaniu środowiska naukowego w regionie. Ponadto podczas spotkania tematykę swoich badań zaprezentuje prof. Michał Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego, laureat Nagrody NCN w obszarze nauk ścisłych i technicznych z 2014 r. oraz kierownik projektu realizowanego w ramach konkursu OPUS 9.

Dni NCN to wydarzenie, które odbywa się raz do roku, za każdym razem w innym regionie kraju. Impreza stanowi okazję do prezentacji bogatej oferty konkursowej Centrum, a także do wymiany doświadczeń między pracownikami NCN a badaczami i pracownikami administracyjnymi z mniejszych ośrodków akademickich. Taka inicjatywa nie tylko upowszechnia wiedzę o systemie grantowym, ale też pozwala Centrum na dostosowywanie działalności do potrzeb środowiska naukowego.

Szczegółowy program Dni NCN w Olsztynie