czw., 15/12/2016 - 13:50

14 grudnia 2016 r. powołano nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Kadencję zakończyło dwunastu członków Rady NCN, w tym jej wieloletni przewodniczący, prof. Michał Karoński. Na miejsce odchodzących Zespół Identyfikujący wskazał dwunastu naukowców z całej Polski. Dwie osoby – prof. Małgorzata Kossowska oraz prof. Krzysztof Jóźwiak – zostały wybrane na drugą kadencję.

Rada NCN składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnie kadencje.

14 grudnia dotychczasowi i nowo mianowani członkowie spotkali się na wspólnym posiedzeniu, podczas którego omówiono działalność Narodowego Centrum Nauki. Wieczorem tego samego dnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się uroczystość z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Łukasza Szumowskiego, który wręczył nominacje nowym, a podziękowania odchodzącym, członkom Rady. Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, pożegnał prof. Michała Karońskiego, który od początku istnienia Centrum pełnił funkcję przewodniczącego Rady.

Skład Rady NCN w kadencji 2016-2018

Rada NCN w kadencji 2016-2018