czw., 13/07/2017 - 10:21

Przypominamy, że w celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2016 r. wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu OSF. Wnioskodawca (jednostka naukowa) zobowiązany jest do podania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP). Cała korespondencja dotycząca wniosków, w tym pismo z wezwaniem o uzupełnienie braków formalnych, decyzja Dyrektora NCN dotycząca finansowania, wysyłane będą na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP).

Dokumenty wysłane przez Narodowe Centrum Nauki uznaje się za odebrane po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) lub Urzędowego Poświadczenia Doręczenia (UPD). W przypadku jednostek posiadające odpowiednio skonfigurowaną ESP (ePUAP), UPP wystawiane jest automatycznie. Instrukcja konfiguracji ESP jest dostępna tutaj.

UPD nie jest wystawiane automatycznie. W celu wystawienia UPD  należy zalogować się do skrytki ePUAP wskazanej we wniosku, odebrać wiadomość z Narodowego Centrum Nauki, a następnie podpisać (certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) i odesłać do Centrum UPD.