śr., 10/11/2021 - 14:06
Kod CSS i JS

17 listopada odbył się 3. wykład w serii „Nauka w Centrum”. Prof. Wojciech Fendler opowiedział o nowej klasie biomarkerów – narzędzi diagnostycznych opartych o pomiar ilości drobnych cząsteczek RNA krążących we krwi pacjentów. Osią spotkania były badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, mające na celu identyfikację możliwości zastosowania mikroRNA w personalizacji radioterapii nowotworów.

Wykład pt. „MikroRNA w radioterapii – nadzieje, rozczarowania, zastosowania” był transmitowany na kanale YouTube. W trakcie prelekcji była możliwość zadawania pytań do prelegenta w komentarzach na czacie. Link do transmisji.

Prof. Wojciech Fendler pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zajmuje się zagadnieniami narażenia na promieniowanie jonizujące oraz wczesnej detekcji chorób nowotworowych. Jest laureatem stypendium START FNP, stypendium Polpharmy, stypendium MNiSW, nagrody Ministra Zdrowia za rozprawę habilitacyjną i wielu innych. W 2020 roku otrzymał Nagrodę NCN w dziedzinie nauk o życiu za znaczące wyniki w badaniach nad mikroRNA jako biomarkerami przypadkowego narażenia na promieniowanie jonizujące oraz powikłań radioterapii.

Sylwetka prof. Wojciecha Fendlera

Seria „Nauka w Centrum” organizowana jest wspólnie przez NCN i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Do tej pory odbyły się dwie prelekcje – prof. Jakuba Growca i dra Pawła Polkowskiego. Każda z nich zgromadziła ponad 4,5 tysiąca widzów.

Wykłady są dostępne online:

Prof. Jakub Growiec: 300 tysięcy lat wzrostu gospodarczego

Dr Paweł Polkowski: Wyspa petroglifów: 10 lat badań w egipskiej oazie

Kolejne spotkanie w tej serii odbędzie się 1 grudnia. Wykład wygłosi dr hab. Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody NCN 2020 w kategorii nauki ścisłe i techniczne.