pon., 15/11/2021 - 10:22
Kod CSS i JS

Polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i jej otoczeniu w odniesieniu do okresu po 1989 roku to tematyka piątego komponentu badawczego, który został zakwalifikowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z NAWA.

Badania będą realizowane przez dr hab. Georgiya Kasianova z Instytutu Historii i Polityki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, który dzięki programowi „Profesura gościnna NAWA” od września 2021 r. pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Lista komponentów badawczych zakwalifikowanych do finansowania

Celem programu „Profesura gościnna” jest wspieranie działalności naukowej oraz dydaktycznej polskich uczelni i innych jednostek naukowych, wyróżniających się jakością prowadzonych badań oraz kształcenia. Program oferuje  możliwość długookresowej współpracy z zagranicznym naukowcem o światowej renomie, Narodowe Centrum Nauki dofinansowuje prowadzone przez niego badania podstawowe.

W pierwszej edycji konkursu „Profesura gościnna” zespół oceniający NAWA wyłonił pięć projektów zawierających komponent badawczy. O przyznanie grantów mogli starać się badacze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

Więcej informacji o programie