czw., 18/11/2021 - 13:23
Kod CSS i JS

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ogłosi kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pt. Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID).

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów, które wykorzystają podejście One Health (Jedno Zdrowie), aby prowadzić badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych. 

W konkursie wezmą udział badacze i badaczki z siedemnastu krajów.

Szacowany budżet konkursu to 16,7 mln euro. Udział polskich naukowców w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) rozpocznie się 11 stycznia 2022 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.jpiamr.eu/therapeutics-call-2022