pt., 04/03/2011 - 12:15

4 marca p. prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uroczyście zainaugurowała działalność Narodowego Centrum Nauki. Podczas uroczystości pani minister powołała na dyrektora Centrum p. prof. Andrzeja Jajszczyka, który wcześniej został wskazany na to stanowisko przez Radę NCN.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przy ul. Królewskiej 57. Tutaj kwiaty i nominację odebrał nowy dyrektor NCN. Pani minister, przewodniczący Rady NCN p. prof. Michał Karoński oraz nowo powołany dyrektor odsłonili tablicę Narodowego Centrum Nauki, która następnie została poświęcona przez kardynała Franciszka Macharskiego. W drugiej części uroczystości, która odbywała się w Pałacu pod Baranami, udział wziął również premier Donald Tusk, który podkreślił, że powstanie NCN to krok ważny dla rozwoju polskiej nauki: To bardzo ambitny projekt, który wyraża się nie tylko wiarą w potęgę nauki, ale także wiarą w to, że nauka ma szanse, kiedy sfera wolności i samodzielności jest nieustannie poszerzana, kiedy zwalnia się gorset nadzoru administracji centralnej – powiedział.

Rolą Narodowego Centrum Nauki jest podział środków na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. Decyzja do kogo trafią pieniądze zależeć będzie od przedstawicieli świata nauki, a nie od polityków. - To wiosna w nauce polskiej. Cieszę się, że będzie rozkwitać w Krakowie, w którym mieszka tak wielu godnych intelektualistów – podkreśliła pani minister Barbara Kudrycka.

Podczas gali w Pałacu pod Baranami pani minister wręczyła nowo wybranemu dyrektorowi prof. A. Jajszczykowi oraz przewodniczącemu Rady Narodowego Centrum Nauki prof. M. Karońskiemu symboliczny klucz do Narodowego Centrum Nauki. Pani minister podkreśliła, że to klucz do nowoczesnego  myślenia o polskiej nauce.

W gali udział wzięli również: pełnomocnik ds. utworzenia NCN, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Szczepan Biliński, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, wojewoda małopolski Stanisław Kracik,  marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka, rektorzy krakowskich uczelni, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektor Uniwersytetu Warszawskiego p. prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki.