wt., 29/10/2013 - 14:16

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE),
  • Heterogeneous Distributed Computing (HDC).

Szczegóły konkursu

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.

Wnioski należy złożyć do dnia: 21 stycznia 2014 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą dokumentacją konkursową:

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej CHIST-ERA.

W przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów, zgodnych z procedurą krajową NCN.

Kontakt: