czw., 14/11/2013 - 13:25

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki  prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w konferencji okrągłego stołu poświęconej strategii w nauce. Organizatorem konferencji była Falling Walls Foundation kierowana przez prezesa niemieckiego  Stowarzyszenia Helmholtza prof. Jürgena Mlynka. Do udziału w konferencji zaproszono sześćdziesiąt osób pełniących ważne role w funkcjonowaniu nauki światowej. Uczestniczyli w niej m.in. prezesi i dyrektorzy instytucji grantowych, prezesi ważnych fundacji związanych z nauką, redaktorzy naczelni czasopism naukowych, politycy, prezesi akademii nauk i stowarzyszeń naukowych, rektorzy renomowanych uczelni oraz prezesi dużych firm. Dyskusja koncentrowała się wokół następujących tematów:

  1. Jak wspierać młodych naukowców w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej?
  2. Jak utrzymać i umocnić reputację Fundacji Nobla i Nagród Nobla?
  3. Jak ulepszyć komunikację między różnymi dyscyplinami nauki?
  4. Miejsce nauki w społeczeństwie: scena czy wieża z kości słoniowej?
  5. Jak przełamać ograniczenia Europy w nauce i technice?
  6. Badania i partycypacja: czy może to pójść zbyt daleko?

Prof. Jajszczyk wziął udział w panelu dotyczącym języka komunikacji między dyscyplinami, a także uczestniczył w sesjach plenarnych i rozmowach nieformalnych.