czw., 02/12/2021 - 11:49
Kod CSS i JS

Sieć JPND zapowiada konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych: Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions.

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) jest międzynarodową inicjatywą, która wspiera badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi. Celem sieci JPND jest zbadanie przyczyn występowania chorób, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, na które coraz częściej zapada starzejące się europejskie społeczeństwo.

Konkurs JPND Call 2022 zostanie ogłoszony w styczniu 2022 r. To już szósty konkurs sieci z udziałem Narodowego Centrum Nauki. Wnioski będą przyjmowane w procedurze dwuetapowej. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals) to marzec 2022 r.

O finansowanie będą mogły starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Dodatkowe informacje na temat konkursu, w tym lista krajów zainteresowanych udziałem w konkursie, szczegółowy opis tematu oraz wstępny harmonogram konkursu dostępne są na stronie sieci JPND.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

Więcej o sieci JPND

Kontakt

Dr Jadwiga Spyrka, jadwiga.spyrka@ncn.gov.pl

Alicja Dyląg, alicja.dylag@ncn.gov.pl, tel. 12 341 09 69, +48 532 086 494