Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów Nr ref. UP/DZL/12/2016

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI DOKUMENTACJI EKSPERTÓW w Dziale Zasobów Ludzkich (umowa na zastępstwo)

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna dokumentacji ekspertów oceniających składane do Centrum:
  • wnioski o finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów doktorskich,
  • raporty z realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN,
  • raporty z realizacji projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych,
  • raporty z realizacji projektów przejętych przez NCN z MNiSW,
 • weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentacji, jej uzupełnianie i korekty,
 • weryfikacja danych niezbędnych w procesie obsługi administracyjnej poprzez bezpośredni kontakt z ekspertami polskimi i zagranicznymi współpracującymi z Centrum,
 • obsługa baz i programów informatycznych zawierających dane niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • redagowanie pism i dokumentów oraz prowadzenie ich rejestrów,
 • sporządzanie dokumentów, raportów, zestawień na potrzeby Centrum.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • dokładność, skrupulatność, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (mile widziana znajomość programu Comarch ERP Optima),
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 3 lipca 2016 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 lipca 2016 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 21.06.2016