To jest wersja archiwalna z dnia 15.12.2022, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Rozstrzygnięcie konkursu.

Praca: Konkurs na stanowisko: specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych Nr ref. UP/DBR/35/2022

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa realizacji umów o finansowanie projektów, staży i stypendiów;
 • weryfikacja formalna oraz złożenie do podpisu projektów umów;
 • weryfikacja formalna oraz złożenie do akceptacji wniosków o dokonanie zmian w projektach, w tym aneksów do umów;
 • monitorowanie terminowej realizacji umów, w tym składania raportów rocznych w ramach realizowanych projektów;
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji w/w projektów;
 • obsługa systemu OSF w zakresie obsługi projektów;
 • obsługa systemu EZD w zakresie prowadzonych spraw;
 • udzielanie bieżącej informacji beneficjentom;
 • sporządzanie wymaganych raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielności w realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • dobrej znajomość języka angielskiego;
 • zaangażowania, obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.

Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów badawczych, stypendiów, staży podoktorskich i działań naukowych.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 8 stycznia 2023 r.


W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”


Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.


Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 539 072 109
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 stycznia 2023

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 15.12.2022