Praca: Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów, nr ref.: UP/DRP/7/2023

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba wakatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16,

Zakres zadań:

 • weryfikacja formalna nadsyłanych przez beneficjentów raportów końcowych,
 • sporządzanie rozliczenia finansowego raportów końcowych,
 • monitorowanie terminowego składania raportów końcowych,
 • monitorowanie wykonania przez ekspertów opinii i ocen dotyczących raportów końcowych,
 • obsługa administracyjna dokumentacji,
 • udzielanie stronom umów informacji w zakresie rozliczenia projektu badawczego, stażu lub stypendium oraz prowadzenie korespondencji w tej sprawie,
 • obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów,
 • prowadzenie dokumentacji działowej,
 • inwentaryzacja oraz tworzenie baz danych niezbędnych do wykonywania zadań,
 • redagowanie pism i dokumentów oraz prowadzenie spisów spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • sporządzanie raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe,
 • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość pracy w trybie hybrydowym,
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach,
 • bezpłatny parking w budynku,
 • możliwość korzystania z karty sportowej, ubezpieczenia medycznego i ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w tym również dodatki roczne (tzw. „trzynastki”).

Oczekiwania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza dotycząca ustawy o Narodowym Centrum Nauki, ustawy o zasadach finansowania nauki, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy, otwartość na zmiany, łatwość w komunikowaniu się, w tym również telefonicznie i mailowo,
 • samodzielność,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty: CV. List motywacyjny mile widziany.
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 8 maja 2023 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 539 072 109

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 17.04.2023