na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 16 grudnia 2013 r. przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 92/2013 z 12.12.2013 r. w sprawie warunków konkursu FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, wraz z załącznikiem:
  • Załącznik nr 1 – zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie krajowego stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
  1. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 40/2013 z 16.12.2013 r.);
  2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, wprowadzony uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter jedynie informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi dostępne są w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA