Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora w wydarzeniu German-Polish-Czech Science Platform

    poniedziałek, 2 listopada 2020

    W dniach 2-3 listopada 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w zdalnym wydarzeniu German-Polish-Czech Science Platform “Challenges through structural change – on the way to a joint European Research Area". »