prof. dr hab. Henryk Kozłowski

Henryk Kozłowski

prof. dr hab. Henryk Kozłowski

  • Jednostka: Uniwersytet Wrocławski
  • Wydział: Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej
 

Twórca polskiej chemii bionieorganicznej, obecnie pracujący na pograniczu chemii i biologii. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego stworzył jedną z najbardziej prężnych grup naukowych – Zespół Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej.

Wykaz otrzymanych odznaczeń i nagród obejmuje m.in.: Członkowstwo Polskiej Akademii Nauk, Fellow of the Royal Society of Chemistry, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, 3 Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Nagrodę Wydziału Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych PAN, Nagrodę Roku Nauki Polskiej, 4 Nagrody Ministra Sz.W.N.i T., 7 Nagród Ministra Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz prestiżową Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii.

Chairman komitetu COST Action D8 "Chemistry of Metals in Medicine", koorydnator COST Action D8 "Molecular Mechanisms of Metal-Induced Toxicity and Carcinogenicity" (1998-2001), polski delegat komitetu zarządzającego COST Action D20 "Metal Compounds in the Treatment of Cancer and Viral Diseases MCCV" i COST Action D34 "Molecular Targeting and Drug Design in Neurological and Bacterial Diseases" i kilku innych (D39, “Metallo-Drug Design and Action”), obecnie w Komitecie Zarządzajacym COST CM1003 (“Biological Oxidation Reactions- Mechanisms and Design of new Catalysts”). Był członkiem komitetów redakcyjych: Dalton Transaction, New Journal of Chemistry, Inorganica Chimica Acta, Metal Based Drugs, Bioinorganic Chemistry and Applications, Journal of Inorganic Biochemistry, Journal of Biological Inorganic Chemistry, obecnie jest w komitecie New Journal of Chemistry.

Profesor wizytujący na Uniwersytetach w Strasbourgu, Sienie, Ferrarze, Florencji, Sassari, Cagliari, Lille, Dunkierce i Paryżu. Wypromował 24 doktorów.

Dorobek naukowy: indeks Hirscha 36, ponad 490 oryginalnych prac, 13 rozdziałów w książkach, ponad 450 komunikatów prezentujących wyniki prac własnych na konferencjach naukowych, oraz 300 kilkadziesiąt wykładów wygłoszonych na zaproszenie na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz na różnych uniwersytetach. Cytowany około 5000 razy.

Publikacje