na międzydziedzinowe projekty badawcze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 16 grudnia 2013 r. przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 93/2013 z 12.12.2013 r. określająca warunki przeprowadzania konkursu SYMFONIA 2, wraz z załącznikami:
    • załącznik nr 1 – zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego
  3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
  4. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 40/2013 z 16.12.2013 r.).
  5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki przyjętym Uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I.INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA