Dziewiątego października 2019 r. po raz siódmy została wręczona Nagroda Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie, ustanowione w 2013 r. przez Radę NCN, przyznawane jest naukowcom do 40. roku życia za znaczące osiągnięcia na polu badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych. Co roku nagrodę otrzymują przedstawiciele trzech obszarów badawczych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych.

Nagroda NCN jest też platformą współpracy między światem nauki i biznesu. Co roku zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą, które przyjmują rolę fundatorów, przekazując laureatom wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł. Taka formuła umożliwia bezpośrednie wsparcie działalności młodych liderów, kształtujących przyszłość polskiej nauki. W tym roku w gronie fundatorów Nagrody NCN znalazły się: Adamed Pharma S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź oraz ASTOR.

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają byli członkowie Rady NCN, przedstawiciele Zespołów Ekspertów NCN i osoby oceniające wnioski w konkursie MAESTRO, laureaci Nagrody NCN z lat poprzednich oraz inne znaczące postaci środowiska naukowego, wskazane przez dyrektora NCN i Radę NCN.

Laureaci Nagrody NCN 2019

Podsumowanie uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2019


Logotyp Grupy Azoty fundatora Nagrody NCN 2019Logotyp irmy Astor fundatora Nagrody NCN 2019

logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PAP Nauka w Polsce        Forum Akademickie  


Gazeta Wyborcza      Radio Kraków       Radio Kraków