Małgorzata Jacobs

dr Małgorzata Jacobs

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Dr Małgorzata Jacobs (née Kozyra) pochodzi z Krakowa. Studiowała germanistykę i językoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) oraz Uniwersytecie w Zurychu (UZH).

Jest stypendystką DAAD (German Academic Exchange Service) i absolwentką Międzynarodowej Lingwistycznej Szkoły Doktoranckiej (LIPP) na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana (LMU) w Monachium. W roku 2014 obroniła z wyróżnieniem prace doktorską pt. „Aspektualität und Temporalität des kontemporären Jiddisch. Eine korpusbasierte Studie” (pol. „Aspektualność i temporalność we współczesnym języku jidysz. Studium korpusowe”) w LMU Monachium w co-tutelle z UJ Kraków. Jest ponadto autorką publikacji na temat aspektualności w j. jidysz i j. niemieckim oraz badań korpusowych, uczestniczką licznych międzynarodowych konferencji, jak i współzałożycielką i redaktorem czasopisma lingwistycznego JournaLIPP.

Była pracownikiem LMU Monachium, Uniwersytetu w Konstancji, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2012-2016 była koordynatorem korpusu współczesnego języka jidysz „Corpus od Modern Yiddish” na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Od 2016 r. jest pracownikiem Narodowego Centrum Nauki.

W wolnym czasie jest łyżwiarką figurową i amatorką tenisa.