Koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki są wybierani przez Radę NCN w drodze konkursu. Kandydaci na stanowisko koordynatora muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Koordynatorzy dyscyplin pracują w Narodowym Centrum Nauki w trzech zespołach:

Zespół Koordynatorów dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Zespół Koordynatorów dyscyplin w dziale Nauk o Życiu

Zespół Koordynatorów dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych