Kod CSS i JS

Nagroda NCN

Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych, przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie badań podstawowych, prowadzonych w Polsce. Przyznawana jest od 2013 roku w trzech dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne.

Najlepsi młodzi naukowcy 2023

Zapis transmisji z uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2023

Laureaci Nagrody NCN 2011-2023

Laureaci Nagrody NCN 2023: Katharina Boguslawski, Łukasz Opaliński, Karolina Ćwiek-Rogalska, fot. Michał Łepecki


Dni NCN

Dni Narodowego Centrum Nauki odbywają się raz w roku, za każdym razem w innej części Polski. Ich celem jest zaprezentowanie oferty NCN badaczkom i badaczom pracującym w różnych ośrodkach akademickich i naukowych w całym kraju. W trakcie Dni Narodowego Centrum Nauki organizowane są spotkania tematyczne i dyskusje, a także warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów realizowanych w ramach konkursów NCN. Wydarzenie jest również okazją do prezentacji wybranych projektów, które otrzymały finansowanie i są w trakcie realizacji. W 2023 roku Dni NCN odbyły się we Wrocławiu.

Relacja z Dni NCN 2024 w Bydgoszczy

10-lecie NCN

W dniach 9 i 10 września 2021 r. Narodowe Centrum Nauki świętowało swój jubileusz. Przez 10 lat działalności ogłosiliśmy 200 konkursów i przyznaliśmy ponad 23 tysiące grantów. Na ich realizację przeznaczyliśmy prawie 11 mld zł. Przyznane granty umożliwiły tysiącom badaczy zrealizowanie ambitnych projektów, odbycie staży i podjęcie działań naukowych, których efektem stały się ważne odkrycia, istotne wyniki oraz liczne sukcesy na krajowym i światowym poziomie.

W trakcie wydarzeń jubileuszowych odbyła się uroczysta gala oraz dyskusje panelowe dotyczące nauki w pandemii i otwartej nauki (open science).

Strona 10-lecia NCN

„Nauka to ludzie” – materiały video i publikacja przygotowane z okazji 10-lecia NCN