Kod CSS i JS

Nagroda NCN

Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych, przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie badań podstawowych, prowadzonych w Polsce. Przyznawana jest od 2013 roku w trzech dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne.

Laureaci nagrody w latach 2013-2021

Dni NCN

Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie, które odbywa się raz do roku i ma na celu prezentację bogatej oferty konkursowej Centrum. Ideą Dni Narodowego Centrum Nauki jest ich mobilny charakter – każdego roku odbywają się w innej części Polski, dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą ma okazję zapoznać się z ofertą konkursową NCN. W trakcie obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki organizowany jest szereg spotkań tematycznych i dyskusji, a także odbywają się warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Obchody Dni Narodowego Centrum Nauki są również doskonałą okazją do prezentacji wybranych projektów, które otrzymały finansowanie i są w trakcie realizacji.

10-lecie NCN

W dniach 9 i 10 września 2021 r. Narodowe Centrum Nauki świętowało swój jubileusz. Przez 10 lat działalności ogłosiliśmy 200 konkursów i przyznaliśmy ponad 23 tysiące grantów. Na ich realizację przeznaczyliśmy prawie 11 mld zł. Przyznane granty umożliwiły tysiącom badaczy zrealizowanie ambitnych projektów, odbycie staży i podjęcie działań naukowych, których efektem stały się ważne odkrycia, istotne wyniki oraz liczne sukcesy na krajowym i światowym poziomie.

W trakcie wydarzeń jubileuszowych odbyła się uroczysta gala oraz dyskusje panelowe dotyczące nauki w pandemii i otwartej nauki (open science).

Strona 10-lecia NCN

„Nauka to ludzie” – materiały video i publikacja przygotowane z okazji 10-lecia NCN