śr., 29/09/2021 - 15:58
Kod CSS i JS

NCN udzieliło mi wsparcia i dało kredyt zaufania. Gdyby nie uwierzyło we mnie trzy lata temu, nie byłabym dziś kierownikiem grantu ERC – podkreśla dr hab. Valentina Lepri w reportażu z obchodów jubileuszu 10-lecia NCN.

Przez dekadę działalności Centrum ogłosiliśmy 200 konkursów i przyznaliśmy ponad 23 tysiące grantów. Na ich realizację przeznaczyliśmy prawie 11 mld zł. Przyznane granty umożliwiły tysiącom badaczy zrealizowanie ambitnych projektów, odbycie staży i podjęcie działań naukowych, których efektem stały się ważne odkrycia, istotne wyniki oraz liczne sukcesy na krajowym i światowym poziomie.

W drugim materiale zrealizowanym z okazji 10-lecia Narodowego Centrum Nauki naukowcy opowiadają o swoich projektach i sukcesach, a także dzielą się cennymi refleksjami:
Fot. Michał ŁepeckiFot. Michał Łepecki Dr hab. inż. Urszula Stachewicz dzięki grantowi w konkursie SONATA 8 mogła zakupić pierwszą elektroprzędzarkę. – Przewaga tych elektroprzędzonych membran to ich wysoka porowatość, powyżej 90%, poza tym mamy bardzo wysoką powierzchnię aktywną, która może być sfunkcjonalizowana i pomaga na przykład w procesie gojenia się ran czy regeneracji tkanki kostnej – podkreśla prof. Stachewicz. To właśnie ten projekt sprawił, że wpadła na nowatorskie pomysły dotyczące dalszych badań oraz stworzyła grupę zajmującą się włóknami polimerowymi o różnych zastosowaniach.
Dr hab. Magdalena Winiarska w swoich projektach naukowych zajmuje się nowotworami. – Razem z moim zespołem próbujemy znaleźć sposoby, żeby zwalczyć komórki nowotworowe. Do tego chcemy wykorzystać układ odpornościowy chorych pacjentów. Udało nam się ustalić i poznać pewne szlaki i leki, które mogą interferować z działaniem przeciwciał rozpoznających antygen CD20. Z tych badań jestem bardzo dumna, ponieważ jako pierwsi na świecie pokazaliśmy te interakcje – mówi prof. Winiarska. Badania te były sfinansowane przez pierwszy grant badaczki otrzymany w konkursie OPUS 4.
Praca dr hab. Pawła Gancarczyka polega na studiowaniu średniowiecznych rękopisów oraz druków muzycznych i wydobywaniu informacji na temat przeszłości muzycznej. Dzięki tego rodzaju badaniom możemy dzisiaj usłyszeć, jak brzmiała muzyka w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności.

Zapraszamy do obejrzenia filmu i dowiedzenia się więcej na temat prowadzonych przez naukowców badań oraz inicjatyw podejmowanych przez NCN. O projektach naukowców można również przeczytać w naszej publikacji jubileuszowej.