Konkurs HERA „Uses of the Past” – II etap składania wniosków


poniedziałek, 20 lipca 2015

Z przyjemnością informujemy, że do drugiego etapu konkursu HERA Uses of the Past zakwalifikowano 20 projektów z udziałem naukowców z Polski.

Wszystkich wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu, zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową opublikowaną na stronie internetowej: http://heranet.info/. Termin składania pełnych wniosków (tzw. full proposals) upływa 8 października 2015 r. o godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Do końca lipca br. wszyscy, którzy złożyli wnioski w konkursie, otrzymają od konsorcjum HERA decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do II etapu wraz z uzasadnieniami. Konkurs Uses of the Past zostanie rozstrzygnięty w lutym 2016 r.

Kontakt:

dr hab. Wojciech Sowa,  tel. 12 341 9171

dr Malwina Gębalska,  tel. 12 341 9017