Narodowe Centrum Nauki regularnie prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenia mają formę jednodniowych warsztatów, których celem jest:

  • omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego;
  • pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

Warsztaty prowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie jest również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.

PREZENTACJA 1 - INFORMACJE OGÓLNE I UMOWY

PREZENTACJA 2 - WNIOSKI

PREZENTACJA 3 - WYNAGRODZENIA

PREZENTACJA 4 - ZMIANY W PROJEKTACH

PREZENTACJA 5- RAPORTY ROCZNE

PREZENTACJA 6 - KONTROLA I AUDYT

Warsztaty odbywają się średnio raz na kwartał w formie webinarium na platformie Clickmeeting i trwają ok. 5 godzin.

Warsztaty odbywają się również raz w roku w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki nie prowadzi odpłatnych szkoleń dotyczących przygotowywania i składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży podoktorskich w konkursach NCN.

Doceniamy zainteresowanie ofertą konkursową NCN oraz organizowane niezależnie od NCN szkolenia lub warsztaty, podczas których prowadzący udzielają porad o tym, w jaki sposób przygotować wniosek do NCN i jak uniknąć błędów podczas przygotowywania dokumentacji. Zwracamy jednak uwagę, że Narodowe Centrum Nauki nie udziela organizatorom takich odpłatnych szkoleń oficjalnego wsparcia merytorycznego.

Kontakt w sprawie warsztatów – Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców