Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów NCN.

Konkursy rozstrzygnięte w latach 2021-2022

Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne.

Wnioski zakwalifikowane do finansowania przez Komisję Odwoławczą Rady NCN

Konkursy rozstrzygnięte w latach 2011-2020