Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów NCN.

Konkursy rozstrzygnięte w latach 2021-2024

Wnioski zakwalifikowane do finansowania przez Komisję Odwoławczą Rady NCN

Konkursy rozstrzygnięte w latach 2011-2020