Przedstawiamy kalendarz spotkań informacyjnych online, które będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN w roku 2024. Spotkania przeznaczone są dla naukowców i doktorantów chcących składać wnioski w konkursach grantowych NCN.

W 2024 roku spotkania informacyjne zaplanowane zostały w formie modułowej. Podczas każdego webinaru omówiony zostanie jeden temat spośród następujących: oferta konkursowa, proces oceny wniosków, konstrukcja wniosku oraz proces oceny raportów końcowych. Dodatkowo odbędzie się jedno szkolenie z zakresu składania wniosków w konkursie MINIATURA oraz dwa szkolenia w języku angielskim poświęcone ofercie konkursowej.

Poniżej przedstawiamy opisy modułów oraz terminy.

1. Oferta konkursowa NCN. Konkursy krajowe i międzynarodowe 

 • Konkursy krajowe 
 • Konkursy międzynarodowe 
 • Ograniczenia w składaniu wniosków 
 • Harmonogram konkursów 
 • Dokumentacja konkursowa – gdzie szukać informacji i jak ją czytać?

Czas trwania szkolenia: 30 min.

Termin szkolenia Data otwarcia rejestracji Link do rejestracji

22 marca

8 marca

Clickmeeting

8 października

24 września

 

18 października

4 października

 

 

2. Oferta konkursowa NCN. Konkursy krajowe i międzynarodowe (szkolenie w języku angielskim)

 • Konkursy krajowe
 • Konkursy międzynarodowe
 • Ograniczenia w składaniu wniosków
 • Harmonogram konkursów
 • Dokumentacja konkursowa – gdzie szukać informacji i jak ją czytać?

Czas trwania szkolenia: 30 min.

Termin szkolenia Data otwarcia rejestracji Link do rejestracji

28 marca

14 marca

Clickmeeting

24 października

10 października

 

3. Konstrukcja wniosku

 • Opis merytoryczny badań, metodyka
 • Sylwetka kierownika projektu i kompetencje wykonawców
 • Konstrukcja kosztorysu
 • Kwestie etyczne i plan zarządzania danymi

Czas trwania szkolenia: 30 min.

Termin szkolenia Data otwarcia rejestracji Link do rejestracji

6 maja

22 kwietnia

Clickmeeting

31 października

17 października

 

14 listopada

30 października

 

4. Proces oceny wniosku 

 • Ocena formalna
 • Ocena merytoryczna –  kto ocenia wnioski? Na co eksperci zwracają uwagę?
  • Formularz oceny – ocena merytoryczna
  • Ocena dorobku naukowego
  • Ocena kosztorysu
  • Ocena pozostałych kwestii (etycznych, planu zarządzania danymi)
  • Opinie indywidualne a uzasadnienie końcowe

Czas trwania szkolenia: 30 min.

Termin szkolenia Data otwarcia rejestracji Link do rejestracji

12 marca

27 lutego

Clickmeeting

21 maja

7 maja

Clickmeeting

4 czerwca

21 maja

Clickmeeting

8 października

24 września

 

20 listopada

6 listopada

 

5. Rozliczanie projektów – raporty końcowe

 • Wymagane informacje, które należy zawrzeć w raporcie
 • Proces oceny raportów końcowych (ocena formalna, ocena merytoryczna)
 • Najczęściej pojawiające się błędy w raportach 

Czas trwania szkolenia: 30 min.

Termin szkolenia Data otwarcia rejestracji Link do rejestracji

9 maja

25 kwietnia

Clickmeeting

17 października

3 października

 

6. Konkurs MINIATURA

 • Cel konkursu
 • Konstrukcja wniosku
 • Zasady oceny wniosku
 • Najczęściej pojawiąjące się błędy we wnioskach MINIATURA

Czas trwania szkolenia: 1h30 min.

Termin szkolenia Data otwarcia rejestracji Link do rejestracji

9 lutego

30 stycznia

Clickmeeting
25 kwietnia 10 kwietnia Clickmeeting

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się pośrednictwem platformy Clickmeeting. Link do rejestracji będzie udostępniany każdorazowo we wskazanych powyżej terminach otwarcia rejestracji. Liczba miejsc ograniczona do 500.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora dyscyplin dr Katarzyny Jareckiej-Stępień pod numerem telefonu:

oraz pod adresem e-mail.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW W 2023 r.

W 2023 roku spotkania informacyjne zostały zaplanowane w formie modułowej: podczas każdego webinaru omówiony zostanie jeden temat spośród następujących: oferta konkursowa, proces oceny wniosków, proces oceny raportów końcowych.

OPISY MODUŁÓW:

 1. Oferta konkursowa NCN. Konkursy krajowe i międzynarodowe 

Terminy: 21 marca, 27 marca, 28 marca, 5 czerwca, 4 października, 5 października, 6 października.

 • Konkursy krajowe 
 • Konkursy międzynarodowe 
 • Ograniczenia w składaniu wniosków 
 • Harmonogram konkursów 
 • Dokumentacja konkursowa – gdzie szukać informacji i jak ją czytać?

Czas trwania szkolenia: 30 min.

 1. Konstrukcja wniosku 

Terminy: 19 maja (brak miejsc), 6 czerwca, 16 listopada.

 • Opis merytoryczny badań, metodyka 
 • Sylwetka kierownika projektu i kompetencje wykonawców
 • Konstrukcja kosztorysu 
 • Kwestie etyczne i plan zarządzania danymi  

Czas trwania szkolenia: 30 min.

 1. Procedura oceny wniosku 

Terminy: 16 maja (brak miejsc), 7 czerwca, 14 listopada.

 • Ocena formalna 
 • Ocena merytoryczna –  kto ocenia wnioski? Na co eksperci zwracają uwagę?
  • Formularz oceny - ocena merytoryczna
  • Ocena dorobku naukowego 
  • Ocena kosztorysu 
  • Ocena pozostałych kwestii (etycznych, planu zarządzania danymi) 
  • Opinie indywidualne a uzasadnienie końcowe 

Czas trwania szkolenia: 30 min.

 1. Rozliczanie projektów – raporty końcowe

Terminy: 18 maja (brak miejsc), 10 października.

 • Wymagane informacje, które należy zawrzeć w raporcie
 • Proces oceny raportów końcowych (ocena formalna, ocena merytoryczna)
 • Najczęściej pojawiające się błędy w raportach 

Czas trwania szkolenia: 30 min.

SPOTKANIA INFORMACYJNE I WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW W 2022 r.

Miesiąc Dzień
Styczeń x
Luty 15.02 nauki o życiu
Marzec 24.03 nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
Kwiecień

04.04 nauki o życiu,

05.04 nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

08.04 nauki ścisłe i techniczne

Maj x
Czerwiec 01.06 nauki ścisłe i techniczne
Lipiec x
Sierpień x
Wrzesień 29.09 nauki o życiu
Październik 04.10  nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
Listopad

16.11  nauki ścisłe i techniczne,

17.11   nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

18.11  nauki o życiu

Grudzień 1.12  nauki ścisłe i techniczne

SPOTKANIA INFORMACYJNE I WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW W 2021 r.

Miesiąc Dzień
Styczeń

20, 21, 22

Luty

15, 16, 17

Marzec 22, 23, 24
Kwiecień 6, 9, 30
Maj 19, 20, 21
Czerwiec 7, 8, 11
Lipiec

15.07. - ogólne dla wszystkich dyscyplin

Sierpień

-

Wrzesień 20.09. - NZ, 21.09. - ST, 22.09. - HS
Październik 12.10. - NZ, 14.10. - HS, 15.10. - ST
Listopad 18.11. - NZ, 19.11. - ST, 29.11. - HS 
Grudzień 6.12. - ST , 7.12. - NZ , 13.12. - HS

SPOTKANIA INFORMACYJNE I WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW W 2020 r.

Wstęp na spotkania jest możliwy w miarę dostępności miejsc. Osoby chętne do wzięcia udziału w danym szkoleniu prosimy o kontakt z organizatorem.

Termin Miejsce

23.01.2020

godz. 10.00

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego

Foksal 17, 00-372 Warszawa

23.01.2020

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

24.01.2020

godz. 11.00

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Aula IChO/IChF
ul. Kasprzaka 44/52
Warszawa

24.01.2020, godz. 9.00

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6, Poznań

03.02.2020 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
04.02.2020

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

04.02.2020

Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki

ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

04.02.2020 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
12.02.2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Collegium Medicum

Ul. IX Wieków 19 a (wejście od ulicy Radiowej), 25-317 Kielce

I piętro sala nr 1/6

14.02.2020 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
24.03.2020

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach 

24.03.2020

Uniwersytet Wrocławski

25.03.2020

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

26.03.2020

Politechnika Wrocławska

26.03.2020

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja w Krakowie

27.03.2020

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

27.03.2020 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
27.03.2020

Uniwersytet  Medyczny w Lublinie

23.04.2020

Uniwersytet Warszawski

23.04.2020

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

23.04.2020

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

SZKOLENIA - DRUGA POŁOWA 2020

SPOTKANIA INFORMACYJNE I WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW W 2019 r.