Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki działa na podstawie ustawy o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r., która weszła w życie 1 października 2010 r. Centrum oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r., a kilkanaście dni później ogłosiło pierwsze konkursy.

Nadzór nad NCN sprawuje minister edukacji i nauki, zaś za kształt konkursów odpowiada Rada składająca się z 24 wybitnych naukowców. Pracami biura Centrum kieruje dyrektor.

Opublikował: Jakub Piotrowski
Wytworzył: Magdalena Duer-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2022
Dokument z dnia: 15.04.2022