Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia: 

 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursie MINIATURA 7 w 2023 r.: alfabetyczna lista ekspertów,
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2023 r.: alfabetyczna lista ekspertów,
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2022 r.: alfabetyczna lista ekspertów,
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2021 r.: alfabetyczna lista ekspertów,
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2020 r.: alfabetyczna lista ekspertów,
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2019 r.: alfabetyczna lista ekspertów,
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2018 r.: alfabetyczna lista ekspertów,
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2017 r.: alfabetyczna lista ekspertów;
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2016 r.: alfabetyczna lista ekspertów;
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2015 r.: alfabetyczna lista ekspertów;
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 r.: alfabetyczna lista ekspertów;
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN w 2013 r.: alfabetyczna lista ekspertów;
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN w 2012 r.: alfabetyczna lista ekspertów;
 • listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach ogłoszonych 15 marca 2011 r.: alfabetyczna lista ekspertów;

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.