Kod CSS i JS

Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach 8:30 – 12:30

  • dla wnioskodawców: informacja@ncn.gov.pl
  • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
  • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
    • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF
    • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF
  • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)

UWAGA! Z Koordynatorami Dyscyplin możliwy jest jedynie kontakt mailowy

Rozwiń wszystkie działy »

Zwiń wszystkie działy »

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Małgorzata Jacobs Koordynator dyscyplin -
dr Katarzyna Jarecka-Stępień Koordynator dyscyplin -
dr Malwina Gębalska Koordynator dyscyplin -
dr Ulana Gocman Koordynator dyscyplin -
dr Anita Bielańska Koordynator dyscyplin -
dr Katarzyna Bester-Ostrowska Koordynator dyscyplin -
dr Oskar Wolski Koordynator dyscyplin -
dr Magdalena Sobas Koordynator dyscyplin -

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr inż. Tomasz Szumełda Koordynator dyscyplin -
dr Anna Wieczorek Koordynator dyscyplin -
dr Anna Koteja Koordynator dyscyplin -
dr inż. Michał Olejnik Koordynator dyscyplin -
dr Justyna Ciejka-Śnieć Koordynator dyscyplin -
dr Magdalena Jarosz Koordynator dyscyplin -

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr inż. Anna Fiust Koordynator dyscyplin -
dr Monika Pobiega Koordynator dyscyplin -
dr Jadwiga Spyrka Koordynator dyscyplin -
dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko Koordynator dyscyplin -
dr Mateusz Sobczyk Koordynator dyscyplin -
dr Lidia Trocha Koordynator dyscyplin -

Dział Obsługi Wniosków

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Sadowska-Likos Kierownik
Edyta Królczyk Starszy specjalista ds. obsługi wniosków
Anna Sołtysik Główny specjalista ds. obsługi wniosków
Aneta Adamczyk Starszy specjalista ds. obsługi wniosków
Justyna Żółkoś Starszy specjalista ds. obsługi wniosków
Magdalena Gaweł Specjalista ds. obsługi wniosków
Agnieszka Bugaj Specjalista ds. obsługi wniosków
Ewa Bielińska-Reczek Specjalista ds. obsługi wniosków
Monika Nowak Specjalista ds. obsługi wniosków
Patrycja Kaszak Specjalista ds. obsługi wniosków
Maciej Kostecki Młodszy specjalista ds. obsługi wniosków
Ewelina Hejmej Młodszy specjalista ds. obsługi wniosków
Agnieszka Piwowarska Specjalista ds. obsługi wniosków
Katarzyna Wróblewska Młodszy specjalista ds. obsługi wniosków

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Teresa Żanowska Kierownik

-> Wyszukaj opiekuna swojego projektu

Zespół ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Agnieszka Jewuła Koordynator zespołu
Agata Skalik Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Anna Giermańska Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Michał Horwacik Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Barbara Leśniak Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Martyna Tomaszewska Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Patrycja Pawlica Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Zespół ds. Nauk o Życiu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Marta Maj-Piechota Koordynator zespołu
Dariusz Gicala Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Kacper Mikołajczyk Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Mariola Charczyńska Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Dominika Ślaska Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Aneta Król Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Aleksandra Masłoń Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Anna Mazurkiewicz Koordynator zespołu
Wioletta Czernatowicz Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Renata Grądziel Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Agata Pachytel Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Joanna Sygut-Wierzbicka Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Dominika Kmita Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Malwina Chrząszcz Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Żanna Wójtowicz Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Zespół ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Weronika Bieniasz Kierownik
Ewa Dąbrowska-Held Analityk – Starszy specjalista ds. elektronicznego systemu obsługi wniosków
Anna Skórka Analityk - Główny specjalista ds. elektronicznego systemu obsługi wniosków

Dział Współpracy Międzynarodowej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Justyna Woźniakowska Kierownik
Sylwia Kostka Zastępca Kierownika (urlop)
Jolanta Palowska Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Alicja Dyląg Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Magdalena Dobrzańska-Bzowska Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Anna Kotarba Głowny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Agnieszka Jędrzejczyk Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Przemysław Puchała Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
dr Magdalena Nowak Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Piotr Malinowski Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Elżbieta Hryniewicka Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Monika Huńka Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Justyna Mitan-Piłat Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Katarzyna Wincenciak Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
dr Krystian Piotrowski Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Aleksandra Kallas Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr inż. Agnieszka Dobrowolska Kierownik
Karolina Mikołajczyk-Rusin Zastępca kierownika
Magdalena Tekielak Główny specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Aneta Głowa Główny specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Monika Marczyk-Zinkiewicz Starszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
dr Izabela Wąs Starszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Patrycja Prostak Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Weronika Myjak Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
dr Maria Zatorska-Płachta Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Anna Śmietana Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów

Zespół ds. Funduszy Norweskich

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska Kierownik
Barbara Świątkowska Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej Funduszy Norweskich
Joanna Węgrzycka Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Funduszy Norweskich
Angelika Chudzik Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Funduszy Norweskich -

Dział Spraw Organizacyjnych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Iwona Dąbrowska Kierownik
Justyna Chłopek Zastępca kierownika
Justyna Juchniewicz Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Klaudia Gugulska Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Malwina Marcisz Główny specjalista ds. obsługi dziennika podawczego
Iwona Wojdyła Główny specjalista ds. organizacyjnych
Aleksandra Dąbrowska Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Magdalena Szczepka Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Agata Zapasa Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Piotr Staszczak Specjalista ds. organizacyjnych
Natalia Szczepanik Młodszy specjalista ds. organizacyjnych
Tadeusz Mrowiński Specjalista ds. Obsługi Technicznej Obiektu -

Samodzielne stanowisko: Pełnomocniczka dyrektora NCN ds. komunikacji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Anna Korzekwa-Józefowicz Samodzielne stanowisko: Pełnomocniczka dyrektora NCN ds. komunikacji

Zespół ds. Informacji i Promocji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Magdalena Duer-Wójcik Kierownik
Agnieszka Rajda Główny specjalista ds. informacji i promocji
Magdalena Żukiel Starszy specjalista ds. informacji i promocji

Zespół ds. Teleinformatycznych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Tomasz Król Kierownik
Michał Niewdana Administartor systemów informatycznych

Samodzielne stanowisko: Główny Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Maciej Wais Główny Księgowy
FAX

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Pietrzak Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Zespół Finansowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Paulina Gruca Koordynator Zespołu Finansowego
Agnieszka Toboła Główny specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Karolina Szklarczyk Główny specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Agnieszka Górnisiewicz Główny specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Paweł Bajdała Starszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Magdalena Figuła Starszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Bartłomiej Smętek Specjalista ds. obsługi finansowej
Agnieszka Demusiak Główny specjalista ds. obsługi finansowej programów międzynarodowych
FAX

Zespół Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Marta Biela Koordynator zespołu
Monika Szczerba Starsza księgowa -
Joanna Bereta Księgowa
Agnieszka Kozanecka Starszy specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej
Izabela Kowalik-Sroka Starszy specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej
Sylwia Czop Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej

Samodzielne stanowisko ds. controllingu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Joanna Pieróg Główny specjalista ds. controllingu

Zespół Kadrowo-Płacowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Dominika Zając Kierownik
Sylwia Lasota Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych
Justyna Juruś Specjalista ds. personalnych

Zespół Wsparcia Ekspertów

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Anna Marszałek Kierownik
Anna Pieprzyk Główny specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń
Joanna Jonak Główny specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń -
Sylwia Bąk Starszy specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń
Anna Czerwień Młodszy specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń -
Edyta Perończyk Główny specjalista ds. rozliczeń
Magdalena Jędrzejek Główny specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów -
Agnieszka Jedynak Główny specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów -
Paulina Krzysiek Specjalista ds. obsługi dokumentacji Ekspertów -
Sonia Urban Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji Ekspertów -

Kancelaria Rady NCN

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Magdalena Borska Kierownik
Grzegorz Gilewski Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady NCN
Joanna Blitek Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady NCN
Jolanta Lisowska Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady NCN

Zespół Radców Prawnych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Jakub Michaluk Radca prawny, kierownik
Joanna Czuba Radca prawny
Michał Zimnicki Radca prawny
Beata Matoga Radca prawny

Zespół ds. Kontroli i Audytu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Dominika Lewkiewicz Kierownik
Kamil Szczepanik Główny specjalista ds. kontroli
Elżbieta Atłas Główny specjalista ds. kontroli
Adrian Szafran Specjalista ds. kontroli
Karolina Michalska Specjalista ds. kontroli

Zespół ds. Analiz i Ewaluacji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Anna Strzebońska Kierownik
Anna Tomczyk Starszy specjalista ds. analiz i ewaluacji
Renata Mazurkiewicz Starszy specjalista ds. analiz i ewaluacji -
Agnieszka Piskór Starszy specjalista ds. analiz i ewaluacji -

Samodzielne stanowisko ds. Przedsiębiorstw i Pomocy Publicznej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Barbara Kania-Dec Główny specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Kida Starszy specjalista ds. BHP, Inspektor ds. Ppoż -

Samodzielne stanowisko: Analityk ds. systemów

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Jakub Piotrowski Główny specjalista -

Samodzielne stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Maciej Rymaszewski Inspektor Ochrony Danych

Samodzielne stanowisko: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Imię i nazwisko Stanowisko
Ireneusz Micewski Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Otwartej Nauki

Imię i nazwisko Stanowisko
dr Aneta Pazik-Aybar Kierownik -
dr Monika Góral-Kurbiel Główny specjalista ds. Otwartej Nauki -
dr Klaudyna Śpiewak-Wojtyła Główny specjalista ds. Otwartej Nauki -
Gabriela Czarny Specjalista ds. organizacyjnych w zespole ds. Otwartej Nauki -
schemat organizacyjny NCN