Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych. W ofercie NCN znajdują się zarówno konkursy krajowe, jak i konkursy ogłaszane we współpracy dwu- lub wielostronnej z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe, a także szereg programów organizowanych przez duże konsorcja międzynarodowe i sieci typu ERA-NET, których Centrum jest uczestnikiem. Konkursy NCN są adresowane do naukowców na każdym etapie kariery, niezależnie od wieku i stażu.

Informacje dla realizujących projekty

Opublikował: Agnieszka Rajda
Wytworzył: Magdalena Duer-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2023
Dokument z dnia: 15.04.2022