pt., 19/11/2010 - 09:15
  • 1.10.2010 - Powołanie przez panią prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN.
  • 1.10.2010 – 30.11.2010 - Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Rady NCN. Kandydaci na członków Rady NCN mogą być zgłaszani przez: jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A, przyznaną według oceny parametrycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, które mogą zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedziny nauk, oraz organizacje reprezentujące środowisko naukowe, które mają możliwość zgłoszenia dwóch kandydatów z każdej grupy dziedziny nauk - ogłoszenie o naborze kandydatów Rady NCN.
  • do 15.12.2010 (przewidywany termin) - Posiedzenie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN na którym przygotowana zostanie lista 24 kandydatów na członków Rady NCN. Lista zostanie przekazana do zaakceptowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • do 15.12.2010 (przewidywany termin) - Przygotowanie powołań na członków Rady NCN, wystosowanie zaproszeń na posiedzenie inauguracyjne Rady NCN.
  • 15.12.2010 (przewidywany termin) - Powołanie Rady NCN. Posiedzenie inauguracyjne Rady NCN. Rada NCN ogłosi konkurs na Dyrektora NCN oraz terminy związane z naborem na to stanowisko.