śr., 24/11/2010 - 15:15

W dniu 24 listopada 2010 roku została zawarta umowa najmu pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Biprostalem SA. W imieniu Centrum umowę podpisał pełnomocnik ds. utworzenia NCN, prorektor UJ prof. Szczepan Biliński. Ze strony Biprostal SA umowę podpisał prezes zarządu Biprostal SA Stefan Tomal. Przedmiotem najmu jest lokal, który w ciągu najbliższych trzech lat będzie siedzibą NCN. Do dyspozycji Centrum zostanie oddane pierwsze piętro (o powierzchni użytkowej 860 m2) w niższej części budynku Biprostalu przy ul. Królewskiej 57.

Warto wspomnieć, że wynajmowane pomieszczenia przeszły w ostatnim czasie generalny remont, którego efektem jest uzyskanie powierzchni biurowej o wysokim standardzie oraz korzystnym dostępie do infrastruktury informatycznej. W chwili obecnej rozpoczynają się prace związane z aranżacją oraz dostosowaniem wynajmowanego lokalu do potrzeb pracy Centrum. W skład wyżej wymienionych prac wejdzie m.in. montaż ścianek działowych oraz dostosowanie części instalacji (oświetlenie, lokalizacja gniazd zasilających itp.) do nowego układu pomieszczeń. Pierwsza część lokalu (około 100 m2) zostanie przekazana NCN na początku stycznia 2011 roku. Całość lokalu zostanie oddana do dyspozycji Centrum 2 lutego 2011 roku. Wynajęta w Biprostalu powierzchnia będzie miejscem pracy dla około 45 osób, które rozpoczną pracę w NCN w pierwszej połowie 2011 roku oraz zapewni możliwość przejęcia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentacji umów dotyczących projektów badawczych, zgodnie z terminami przewidzianymi w Ustawie – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

Tomasz Bzukała