śr., 16/02/2011 - 09:14

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych następujący podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1–HS6)
  • Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1–ST10)
  • Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1–NZ9)

Więcej informacji o Panelach można uzyskać w zakładce Finansowanie nauki » Panele NCN