pt., 18/02/2011 - 15:43

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie terminem oraz warunkami składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, uprzejmie informuję, że przewidywany termin ogłoszenia konkursów na finansowanie projektów badawczych to połowa marca 2011 r.

W chwili obecnej zapraszam do zapoznania się z wykazem 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, będącym załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 5/2011. O dokładnych warunkach, trybie i terminie składania wniosków poinformujemy Państwa w najbliższym czasie na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

prof. dr hab. Szczepan Biliński, Pełnomocnik ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki