pt., 18/02/2011 - 09:14

W nawiązaniu do pytań wnioskodawców, którzy w ramach 40. konkursu na finansowanie projektów badawczych otrzymali pozytywną decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprzejmie informuję, że umowy będą podpisywane w drugiej połowie marca bieżącego roku. Nowy internetowy formularz umowy jest dostępny na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji. Zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej Narodowego Centrum Nauki, na której będziemy podawali informacje na temat dalszej procedury postępowania z projektami, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach 40. konkursu.

prof. dr hab. Szczepan Biliński, Pełnomocnik ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki