wt., 15/03/2011 - 13:45

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w dniu 15 marca 2011 r., na podstawie określonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki warunków przeprowadzania konkursów na finansowanie projektów badawczych, przyjętych uchwałami nr 8/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili poniższe konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych:

  1. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów ogłoszenie.
  2. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora ogłoszenie.
  3. Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora ogłoszenie.
  4. Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych ogłoszenie.