pt., 08/07/2011 - 11:23

Narodowe Centrum Nauki informuje, że trwają prace nad przygotowaniem elektronicznego formularza wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie dla doświadczonych naukowców. Informacja o udostępnieniu wniosku w systemie OSF zostanie umieszczona na stronie Narodowego Centrum Nauki, gdy tylko zostaną zakończone prace przygotowawcze.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu dla doświadczonych naukowców oraz zakresem danych wymaganych we wniosku, zgodnie z punktem 4.2 ogłoszenia.