pt., 21/10/2011 - 09:35

Informuję, że ze względu na aktualnie trwające prace wdrożeniowe w systemie OSF, wersja elektroniczna umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego będzie udostępniona wnioskodawcom, którzy otrzymali pozytywne decyzje o finansowaniu projektów w ciągu najbliższych kilku dni.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk