śr., 26/10/2011 - 12:42

Informujemy, że trwają prace nad udostępnieniem wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca 2011 r. uzasadnień ocen wniosków o finansowanie projektów badawczych, uzgodnionych na posiedzeniach panelowych Zespołów Ekspertów. Uzasadnienia ocen zostaną udostępnione za pośrednictwem systemu OSF w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej w drugiej połowie listopada brNarodowe Centrum Nauki nie udziela informacji o treści uzasadnienia oceny wniosku w formie ustnej przed udostępnieniem jej w systemie OSF.

Za zaistniałe niedogodności, których przyczynę w dużym stopniu stanowi duża liczba wniosków złożonych do naszej agencji, Narodowe Centrum Nauki przeprasza wszystkich wnioskodawców.