śr., 16/11/2011 - 07:46

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w systemie OSF została udostępniona możliwość edycji kosztorysów dla wniosków składanych w konkursach NCN ogłoszonych 15 września 2011 r.

  • na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.