pt., 25/11/2011 - 11:01

Do 15 grudnia br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjmuje wnioski w kolejnej edycji Konkursu o Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne. Jedynie trzech laureatów każdego roku dołącza do prestiżowego grona wybitnych naukowców uhonorowanych za wybitne osiągnięcia w jednej z trzech kategorii:

  • badań podstawowych,
  • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa,
  • badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Do zgłaszania swoich kandydatów i składania wniosków Ministerstwo zaprasza rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, komitety Polskiej Akademii Nauk, a także organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki.

Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie internetowej MNiSW.