śr., 07/12/2011 - 15:50

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 48, ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, Narodowe Centrum Nauki stało się stroną w umowach dotyczących projektów badawczych, o których mowa w art. 48 ust. 1 wspomnianej ustawy.

Uprzejmie informujemy, że otrzymane przez grantobiorców pisma informujące o tym, że Narodowe Centrum Nauki stało się stroną w umowach o finansowanie projektów badawczych zostały przesłane wyłącznie w celu informacyjnym, jako oficjalne potwierdzenie przejęcia przez NCN dokumentacji i obsługi wymienionych projektów od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Równocześnie informujemy, że wskazane w ww. piśmie numery kont służą do rozliczania niewykorzystanych lub wykorzystanych nieprawidłowo środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu.